U bent hier: Home > Label archieven: werkgeversaansprakelijkheid

Label archieven: werkgeversaansprakelijkheid

Feed abonnement
Werkgever niet verantwoordelijk voor burn-out (ex-)werknemer, geen kennelijk onredelijk ontslag

Werkgever niet verantwoordelijk voor burn-out (ex-)werknemer, geen kennelijk onredelijk ontslag

In het arrest van het hof Den Haag van 18 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3610, houdt een ex-werknemer zijn voormalig werkgever verantwoordelijk voor de door hem gestelde burn-outklachten, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de ex-werknemer had opgezegd na zo’n tweeënhalf jaar ononderbroken arbeidsongeschiktheid. Volgens de ex-werknemer zou het ontslag onder meer om die reden kennelijk onredelijk zijn. De [...] Lees verder »

Beroep asbestslachtoffer op artikel 3:310 lid 4 BW slaagt niet

Beroep asbestslachtoffer op artikel 3:310 lid 4 BW slaagt niet

Algemeen Artikel 3:310 lid 4 heeft betrekking op de verjaring van rechtsvorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van strafbare feiten. Tot 1 april 2013 zag het artikel enkel op zedendelicten tegen minderjarigen. Vanaf die datum is de inwerkingtreding echter uitgebreid tot alle strafbare feiten. Sinds 1 april 2013 luidt het artikel als volgt: “4. Indien de [...] Lees verder »

Werkgever niet aansprakelijk voor struikelen docent over scheerlijn van een tent tijdens introductiekamp

Werkgever niet aansprakelijk voor struikelen docent over scheerlijn van een tent tijdens introductiekamp

Inleiding Het vallen over de scheerlijn door een docente tijdens een introductiekamp dat is georganiseerd door haar werkgever (het ROC) komt niet door een schending van de zorgplicht van de werkgever, zo oordeelt het hof ’s-Hertogenbosch in haar uitspraak van 22 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2208) Het hof bevestigt hiermee de uitspraak van de rechtbank Breda van 4 [...] Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast

Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast

Naast het arrest van 7 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ1721) dat mijn collega Sanne Rutten heeft besproken, heeft de Hoge Raad op dezelfde datum nog een arrest gewezen in het kader van werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten (ECLI:NL:HR:2013:BZ1717). In het onderhavige geval gaat het om een uitzendkracht die als dossierbeoordelaar werkzaam is geweest bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij [...] Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheid bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Werkgeversaansprakelijkheid bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De Hoge Raad heeft op 7 juni 2013 een arrest (LJN BZ1721) gewezen met betrekking tot een werkgeversaansprakelijkheid wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Feiten en omstandigheden Een (onderhouds)schilder raakt in 2000 arbeidsongeschikt vanwege nierbekken- en longkanker. Hij stelt zijn werkgever op grond van artikel 7:658 BW hiervoor aansprakelijk. De ziekte is volgens de schilder terug te voren [...] Lees verder »

School niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens surveilleren op schoolplein

School niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens surveilleren op schoolplein

In het arrest van 4 oktober 2011 (LJN BU6935) oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een school niet aansprakelijk is voor de letselschade van een pleinwacht die tijdens het surveilleren in de pauze een voetbal tegen haar hoofd kreeg. Tegen voornoemd arrest werd cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 oktober 2012 [...] Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheid: uitbreiding verzekeringsplicht werkgever tot niet-verkeersongevallen afgekapt

Werkgeversaansprakelijkheid: uitbreiding verzekeringsplicht werkgever tot niet-verkeersongevallen afgekapt

Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid (NJ 2011, 598; “Rooyse Wissel”). Dit arrest bouwt voort op een reeks uitspraken waarin is bepaald dat de werkgever onder omstandigheden een verzekeringsplicht heeft voor zijn werknemer op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).Hoe zat het ook al [...] Lees verder »

De aansprakelijkheid van een werkgever voor nalaten van het afsluiten van een behoorlijke verzekering is gedekt onder AVB-polis

De aansprakelijkheid van een werkgever voor nalaten van het afsluiten van een behoorlijke verzekering is gedekt onder AVB-polis

Op 30 maart 2012 heeft de Hoge Raad (LJN BV1295) een arrest gewezen waarbij hij is ingegaan op de vraag of er dekking bestaat onder een AVB-polis wanneer een werkgever geen behoorlijke verzekering heeft afgesloten voor een werknemer die een verkeersongeval heeft gehad. Over de verzekeringsplicht van een werkgever voor verkeersongevallen van een werknemer is al [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid werkgever voor psychisch letsel

Aansprakelijkheid werkgever voor psychisch letsel

Werkgerelateerd psychisch letsel Artikel 7:658 BW (zorgplicht veilige arbeidsomstandigheden) en artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) kunnen ook toepasselijk zijn bij werkgerelateerd psychisch letsel. Dit volgt onder meer uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 11 maart 2005 (ABN AMRO). Oorzaken Werknemers kunnen door meerdere oorzaken psychisch letsel ontwikkelen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Voorbeelden daarvan zijn: -            [...] Lees verder »

Burn-out en schending zorgplicht door werkgever (artikel 7:658 lid 2 BW)

Burn-out en schending zorgplicht door werkgever (artikel 7:658 lid 2 BW)

In het kader van de zorgplicht van de werkgever bij een burn-out is veelal doorslaggevend of het ‘gevaar’ van psychisch letsel voorzienbaar was voor de werkgever en of door de werkgever een concrete norm is geschonden. Ook de vraag of, en zo ja, op welke wijze door de werkgever op klachten over de werkomstandigheden van [...] Lees verder »

Arbeidsongevallen en beroepsziekten: artikel 7:658 BW of artikel 7:611 BW?

Arbeidsongevallen en beroepsziekten: artikel 7:658 BW of artikel 7:611 BW?

Al jaren worden er veel uitspraken gewezen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheden (arbeidsongevallen, beroepsziekten etc.). Daarbij zijn met name de artikelen 7:658 BW en 7:611 BW aan de orde. In dit artikel worden de belangrijkste verschillen op een rij gezet. De artikelen 7:658 BW en 7:611 BW Artikel 7:658 BW betreft kort gezegd de aansprakelijkheid van de [...] Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheden, Zijn de winkansen in 2008/2009 anders dan in 2007/2008?

Werkgeversaansprakelijkheden, Zijn de winkansen in 2008/2009 anders dan in 2007/2008?

In de periode vanaf juli 2007 t/m juli 2008 zijn 42 uitspraken op het gebied van aansprakelijkheden van werkgevers tegenover werknemers ten aanzien van (letsel)schade vergeleken, om te bezien of de proceskansen voor de werknemer beter liggen dan die van de werkgever, of andersom. De conclusie was dat in die periode nagenoeg evenveel in het [...] Lees verder »

Werkgeversaansprakelijkheid voor (letsel)schade van werknemers:

Werkgeversaansprakelijkheid voor (letsel)schade van werknemers:

Op het gebied van de aansprakelijkheid van de werkgever op basis van de artikelen 7:658 BW (aansprakelijkheid van de werkgever) en 7:611 BW (goed werkgeverschap) wordt al jarenlang veel geprocedeerd (zie voor de verschillen tussen die artikelen een ander artikel op deze kennispagina). Tussen de uitersten van (voor de werknemer en ook voor de werkgever) [...] Lees verder »

Naar boven scrollen