Home > Label archieven: Jurisprudentie

Label archieven: Jurisprudentie

Feed abonnement
Verzoek in deelgeschil en een procedure ex art. 3:305a BW gaan niet samen

Verzoek in deelgeschil en een procedure ex art. 3:305a BW gaan niet samen

Onlangs oordeelde de rechtbank Gelderland dat het verzoek tot het nemen van een beslissing in een deelgeschilprocedure strijdig is met de goede procesorde als tegelijkertijd een procedure aanhangig is op grond van artikel 3:305a BW. Feiten en omstandigheden Een werkneemster is van mening dat haar werkgever aansprakelijk is voor schade ... Lees meer »

Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbaar gebleken proceskosten?

Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbaar gebleken proceskosten?

Inleiding Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor het onbetaald en onverhaald blijven van een vordering tot betaling van proceskosten als hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden bij een afwijzende beslissing? De beoordeling De vraag of een curator persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden moet worden beantwoord ... Lees meer »

Schadevergoeding: btw-belastbaar?

Schadevergoeding: btw-belastbaar?

Inleiding Het uitgangspunt is dat de belasting toegevoegde waarde (btw) beoogt belasting te heffen over prestaties van ondernemers op basis van de vergoeding daarvoor. Btw wordt aldus geheven over de vergoeding voor de levering van goederen en diensten. Wanneer een ondernemer een schadevergoeding ontvangt, dan wel moet betalen is het ... Lees meer »

Overgang belang

Overgang belang

Hoge Raad 24 juni 2011, LJN nummer BQ2804, Amlin Corporate Insurance N.V. e.a. / Outokumpu B.V., voorheen Handelmaatschappij Roestvrij B.V. In het geding staat centraal de vraag of het beroep van de verzekeraar op art. 11.2.2 van de Nederlandse Beursbrandpolis afstuit op art. 6.248 lid 2 BW (zie ook HR ... Lees meer »

AWBZ en zorgverzekering

AWBZ en zorgverzekering

Hoge Raad 26 mei 2011, LJN nummer BQ0700, RvdW 2011, 723, X / ONVZ Krachtens de polisvoorwaarden van een ten aanzien van de zorgverzekering gesloten aanvullende verzekering worden behandelingen in het buitenland vergoed tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Tot 1 januari 2006 bepaalde de AWBZ, thans art. ... Lees meer »

Incasso premieachterstand; buitengerechtelijke ontbinding gerechtvaardigd? – Proportionele aansprakelijkheid

Incasso premieachterstand; buitengerechtelijke ontbinding gerechtvaardigd? – Proportionele aansprakelijkheid

HR 29 oktober 2010, RvdW 2010, 1291, Movir De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft gedurende de periode 1 maart 2002 tot 1 april 2004 via een automatische incasso de premies bij de verzekeringnemer geïncasseerd. Daarna is door een administratieve vergissing de tussenpersoon voor de premie belast. Vervolgens heeft Movir op 12 april ... Lees meer »

Brandschade en sloopkosten

Brandschade en sloopkosten

HR 29 oktober 2010, RvdW 2010, 1287, Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. In 1996 is brandschade ontstaan aan een opslagschuur waarvoor bij Delta Lloyd een opstal- en inboedelverzekering was gesloten. Een vergoeding voor opruimingskosten valt onder de dekking. Reeds vóór de brand was het woonhuis bestemd voor afbraak of onteigening. In ... Lees meer »

Naar boven scrollen