Home > Label archieven: deelgeschilprocedure

Label archieven: deelgeschilprocedure

Feed abonnement
Ambtshalve toetsing of een verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure

Ambtshalve toetsing of een verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure

Een rechter beoordeelt ambtshalve of een zaak zich leent voor beoordeling in een deelgeschilprocedure. Dit geldt ook wanneer partijen in onderling overleg hebben besloten de zaak aan de deelgeschilrechter voor te leggen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 juni 2016, (ECLI:NL:RBROT:2016:4243). Feiten & omstandigheden Op ... Lees meer »

Deelgeschil tijdens bodemprocedure

Deelgeschil tijdens bodemprocedure

In haar beschikking van 27 januari 2016 heeft de rechtbank Utrecht met zaaknummer: C/16/401223/ RA RK 15-228 (nog niet gepubliceerd) geoordeeld dat een verzoeker in een deelgeschilprocedure onvoldoende belang had bij zijn vordering omdat de bodemprocedure al liep. Waar rechtbanken bij invoering van de deelgeschilprocedure zo ongeveer alles als een ... Lees meer »

Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid van cassatie en de regeling van de kosten (artikel 1019aa Rv) bij een deelgeschil

Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid van cassatie en de regeling van de kosten (artikel 1019aa Rv) bij een deelgeschil

Inleiding De Hoge Raad geef in een arrest van 19 juni 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1689) op een drietal punten meer duidelijkheid met betrekking tot een deelgeschil en de daarmee gemoeide procedures. Het ging in deze kwestie om een arbeidsongeval, dat eerst tot een deelgeschilprocedure en daarna tot de onderhavige bodemprocedure heeft geleid. ... Lees meer »

Toedracht arbeidsongeval onduidelijk, zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure

Toedracht arbeidsongeval onduidelijk, zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure

Inleiding De deelgeschilprocedure ex artikel 1019w Rv is ervoor bedoeld om partijen, die bij de buitengerechtelijke afwikkeling van gevallen van letsel en overlijdensschade op één bepaald punt vast zitten in de onderhandelingen (een ‘deelgeschil’), een rechtsingang te bieden waarbij die enkele impasse relatief snel kan worden doorbroken. Partijen kunnen dan ... Lees meer »

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Treedt de deelgeschilrechter met het geven van een bewijsopdracht buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure? Tegen een beschikking in een deelgeschilprocedure staat geen voorziening open. Artikel 1019bb Rv behelst een zogeheten ‘rechtsmiddelenverbod’. Na een deelgeschilprocedure kunnen partijen dus niet in hoger beroep. Hoger beroep zou de bedoeling van de deelgeschilprocedure ... Lees meer »

Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet worden ingesteld bij dagvaarding, niet bij beroepsschrift

Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet worden ingesteld bij dagvaarding, niet bij beroepsschrift

Inleiding Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet bij dagvaarding en niet bij beroepsschrift worden ingesteld. Dat is de uitkomst van een tweetal arresten van het hof Arnhem-Leeuwarden van 12 augustus 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:6362 en ECLI:NL:GHARL:2014:6361). Hof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014 In beide procedures was de verzoekende partij bij de rechtbank een ... Lees meer »

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Algemeen De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is op 1 juli 2010 in werking getreden. In het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is daarom een nieuwe titel ingevoegd, te weten: ‘Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade’. Deze nieuwe titel bestaat uit zeven artikelen. Het ... Lees meer »

Naar boven scrollen