Home > Label archieven: bewijs

Label archieven: bewijs

Feed abonnement
LETSELSCHADE: Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken. Wie draagt de bewijslast? De Advocaat-Generaal schept duidelijkheid.

LETSELSCHADE: Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken. Wie draagt de bewijslast? De Advocaat-Generaal schept duidelijkheid.

In de letselschadepraktijk kunnen partijen nog eens van mening verschillen over de vraag of klachten na een ongeval ook daadwerkelijk het gevolg zijn van dat ongeval. Zeker als die klachten geen medisch objectiveerbare verklaring hebben kan discussie ontstaan over het causaal verband. Soms kan er aanleiding zijn het bewijs van ... Lees meer »

Hoge Raad: volledige zekerheid over brandoorzaak niet vereist voor aansprakelijkheid

Hoge Raad: volledige zekerheid over brandoorzaak niet vereist voor aansprakelijkheid

Het komt geregeld voor dat verhaal van brandschade strandt op onduidelijkheid over de brandoorzaak. Het causaal verband tussen de fout en de schade kan dan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. In een arrest van 14 juli 2017 maakt de Hoge Raad echter duidelijk dat “voldoende zekerheid” niet gelijkstaat aan ... Lees meer »

Onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Op 26 november 2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014:6661) heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschil een beslissing gewezen naar aanleiding van het verzoek van een benadeelde die ten onrechte zou zijn ‘onderzocht’ door een aansprakelijke verzekeraar. De verzekeraar was overgegaan tot een persoonlijk onderzoek omdat er twijfels waren gerezen met betrekking tot het ... Lees meer »

Gebruik van uitlatingen op social media in gerechtelijke procedures

Gebruik van uitlatingen op social media in gerechtelijke procedures

Via social media plaatsen mensen veel persoonlijke informatie op het internet. Verzekeraars kunnen gebruik maken van deze gegevens in gerechtelijke procedures. Maar is het gebruik van gegevens verkregen via social media in de rechtbank toegestaan? Maakt het verschil of de verzekeraar gegevens van zijn eigen verzekerde gebruikt of gegevens van ... Lees meer »

Aflevering door wegvervoerder

Aflevering door wegvervoerder

Regelmatig wordt lading ontvreemd, nadat de wegvervoerder de lading al op de plaats van bestemming heeft neergezet. De wegvervoerder (chauffeur) denkt vaak dat zijn taak erop zit, nadat hij op instructie van de geadresseerde de lading (eventueel nog geladen in het voertuig) heeft achtergelaten op of in de directe nabijheid ... Lees meer »

Geen vrachtbrief, geen nultarief

Geen vrachtbrief, geen nultarief

Nultarief omzetbelasting Onnodig belasting betalen wil niemand. Belastingplichtige bedrijven die via Nederland intracommunautaire leveringen of export verrichten, passen veelal het nultarief omzetbelasting toe. De zaken worden immers niet in Nederland in het verkeer gebracht. Bij een boekenonderzoek door de fiscus moet echter wel het bewijs daarvan voorhanden zijn. Een  boekhouding ... Lees meer »

Naar boven scrollen