Home > Verkeer en vervoer

Artikelen met thema: Verkeer en vervoer

Feed abonnement<
Hoge Raad: WAM-verzekeraars dragen geen ‘voorrisico’ op de dag van registratie in het RDW-register

Hoge Raad: WAM-verzekeraars dragen geen ‘voorrisico’ op de dag van registratie in het RDW-register

Met enige regelmaat gebeurt het dat iemand met een onverzekerd motorrijtuig een ongeval veroorzaakt en enkele uren later alsnog een verzekering aanvraagt. De verzekeraar, die niet weet van het ongeval, accepteert de aanvraag en laat de ingangsdatum van de verzekering – tevens datum van het ongeval – aantekenen in het ... Lees meer »

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel dat ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’, aldus A-G mr. Wuisman. Feiten & omstandigheden A-G mr. Wuisman heeft aan de Hoge Raad op 23 ... Lees meer »

Een op de snelweg aangereden uitgestapte automobilist: geen overmacht of aan opzet grenzende roekeloosheid, wel eigen schuld

Een op de snelweg aangereden uitgestapte automobilist: geen overmacht of aan opzet grenzende roekeloosheid, wel eigen schuld

Op 17 oktober 2011 omstreeks 6:45 uur krijgt een Belgische automobilist (eiser) een lekke band op de snelweg te Bergen op Zoom. Nadat eiser zijn auto tot stilstand had gebracht op een wisselrijstrook, was eiser naar de achterkant van zijn auto gelopen om een gevarendriehoek uit de kofferbak te halen. ... Lees meer »

Een mooi vonnis in een alledaagse zaak; de afgeslagen motor en de kop-staartbotsing

Een mooi vonnis in een alledaagse zaak; de afgeslagen motor en de kop-staartbotsing

Op woensdag 7 september jl. heeft de kantonrechter te Utrecht een mooi vonnis (ECLI:NL:RBMNE:2016:4817) gewezen in een alledaagse zaak. Twee auto’s stonden te wachten voor het rood licht uitstralende verkeerslicht. Toen het groen werd trok de voorste op. Echter, de motor sloeg af en de achterligger reed daarop tegen de ... Lees meer »

De ‘achterop-rijder’ zit altijd fout. Of toch niet…?

De ‘achterop-rijder’ zit altijd fout. Of toch niet…?

Wanneer een automobilist achterop een voorganger rijdt, trekt hij (juridisch) meestal aan het kortste eind. Maar er zijn uitzonderingen, zo blijkt uit de opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 25 mei 2016 (ECLI:NL:RBNHO:2016:4412). De feiten Een motorrijder rijdt op de snelweg wanneer de remmen van zijn motorfiets “vastslaan”. Hij komt tot stilstand ... Lees meer »

WAM-verzekeraars dragen geen “voorrisico” op de dag van registratie in het RDW-register

WAM-verzekeraars dragen geen “voorrisico” op de dag van registratie in het RDW-register

De meeste particuliere verzekeringen worden tegenwoordig telefonisch of via internet afgesloten. Dat geldt zeker ook voor autoverzekeringen. Deze verzekeringen kunnen dan ook op elk willekeurig tijdstip worden aangevraagd en gewijzigd. In het RDW-register, waaruit derden kunnen afleiden waar een bepaald motorrijtuig WAM-verzekerd is, wordt echter slechts de ingangsdatum en niet ... Lees meer »

Motorrijtuigschade niet zondermeer uitgesloten van dekking AVP

Motorrijtuigschade niet zondermeer uitgesloten van dekking AVP

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren (‘AVP’) biedt doorgaans geen dekking tegen schade die door een verzekerde is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Zo staat dit ook vaak in de polisvoorwaarden van de AVP opgenomen. Om wel dekking te krijgen tegen motorrijtuig schades dient een wettelijk verplicht gestelde WAM-verzekering te worden afgesloten, ... Lees meer »

Shockschade: materiële schade en de regresactie van het UWV

Shockschade: materiële schade en de regresactie van het UWV

Over het onderwerp shockschade werd al eerder geschreven door mijzelf en mijn collega’s. Op 16 december 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een shockschade-zaak. Deze uitspraak is om twee redenen bijzonder. Op de eerste plaats overweegt de rechtbank expliciet dat ook materiële schade van het slachtoffer voor ... Lees meer »

Aansprakelijkheid kentekenhouder jegens WAM-verzekeraar bij narisico

Aansprakelijkheid kentekenhouder jegens WAM-verzekeraar bij narisico

In het arrest van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 29 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3757 komt de vraag aan de orde of de kentekenhouder van een voertuig kan worden aangesproken voor de schade die de voormalig WAM-verzekeraar van het voertuig in het kader van het narisico dat op de WAM-verzekeraar rust, aan ... Lees meer »

Verkeersfouten van bestuurders van (land)bouwvoertuigen

Verkeersfouten van bestuurders van (land)bouwvoertuigen

Vorige week was in het nieuws dat vanaf 1 juli 2015 alle bestuurders van een landbouwtrekker een trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) nodig hebben om de openbare weg op te mogen. Met deze regel hoopt de overheid dat het aantal verkeersongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn afneemt. In tegenstelling tot overige verkeersongevallen is het ... Lees meer »

Ondanks aansprakelijkheid geen begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure

Ondanks aansprakelijkheid geen begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure

Inleiding Ondanks dat aansprakelijkheid vaststaat kan het zijn dat de kosten van een deelgeschilprocedure niet ten laste van de aansprakelijke partij komen. Dit kan het geval zijn indien een deelgeschil nodeloos en onterecht is ingesteld. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van ... Lees meer »

Wel shockschade voor vader van aangereden zoontje: het confrontatievereiste

Wel shockschade voor vader van aangereden zoontje: het confrontatievereiste

Nabestaanden en naasten van slachtoffers hebben onder omstandigheden recht op vergoeding van shockschade. Hiervoor moet echter aan een aantal vereisten zijn voldaan, waaronder het confrontatievereiste. Over wat het confrontatievereiste inhoudt, gaat de zaak bij de rechtbank Den Haag die in dit artikel wordt besproken. Wat is shockschade? Nederland kent geen ... Lees meer »

Belang bij verklaring voor recht bestaat al als schade aannemelijk is. Daarvoor is geen verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaat nodig.

Belang bij verklaring voor recht bestaat al als schade aannemelijk is. Daarvoor is geen verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaat nodig.

Wanneer een verklaring voor recht wordt gevorderd dat aansprakelijkheid bestaat voor schade, dient een rechter ervan uit te gaan dat eiser daarbij belang heeft als de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Dit geldt ook als niet tevens een veroordeling tot schadevergoeding of tot verwijzing naar de schadestaatprocedure is gevorderd. Zo ... Lees meer »

Goede kennis heeft geen recht op vergoeding van shockschade

Goede kennis heeft geen recht op vergoeding van shockschade

Een getuige van een opzettelijke aanrijding, waarbij het slachtoffer blijvend oog- en beenletsel heeft opgelopen, vordert vergoeding van shockschade. Het slachtoffer bewoog aanvankelijk niet en zat onder het bloed. De getuige zag de aanrijding voor zijn ogen gebeuren en stelt in een hevige emotionele shock te zijn terechtgekomen, waardoor bij ... Lees meer »

3-jarige verjaringstermijn WAM laat algemene 5-jarige verjaringstermijn onverlet

3-jarige verjaringstermijn WAM laat algemene 5-jarige verjaringstermijn onverlet

De algemene verjaringstermijn van vorderingen tot schadevergoeding bedraagt 5 jaar (artikel 3:310 BW). De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) kent een eigen, afwijkende verjaringstermijn van 3 jaar waar het gaat om het eigen, rechtstreekse recht van een verkeersslachtoffer jegens de WAM-verzekeraar van de veroorzaker. Om de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW ... Lees meer »

Is bij samenloop van WAM-polissen de verhouding tot de WAM-benadeelde of de verhouding tot de WAM-verzekerde van doorslaggevend belang?

Is bij samenloop van WAM-polissen de verhouding tot de WAM-benadeelde of de verhouding tot de WAM-verzekerde van doorslaggevend belang?

Twee verzekeraars strijden over de vraag wie bij samenloop van verzekeringen de uitgekeerde schade dient te dragen (op grond van artikel 7:961 BW). Zij hebben onderling verhaal zodat ieder zijn deel in de dekkingslast draagt ‘naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder afzonderlijk kan worden aangesproken’. Is daarbij uitsluitend van ... Lees meer »

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

Het komt nogal eens voor dat onbewust een gestolen auto wordt gekocht, bijvoorbeeld via marktplaats.nl. Vaak zal de politie de boven water gekomen auto eerst in beslag nemen voor onderzoek. Het betreft dan vaak een omgekatte auto (‘duplo-auto’). Als het Openbaar Ministerie de auto na afronding van het onderzoek wil ... Lees meer »

Luchtvervoer: Hoge Raad wacht toch uitspraak Europees Hof af

Luchtvervoer: Hoge Raad wacht toch uitspraak Europees Hof af

Haastige spoed is zelden goed. Op 11 mei 2012 adviseerde Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad nog om de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen inzake compensatierechten van luchtreizigers bij langdurige vertraging niet af te wachten. Volgens de A-G was er sprake van een ‘acte éclairé’, oftewel de door diverse Europese ... Lees meer »

CMR-Verdrag niet rechtstreeks van toepassing op multimodale* vervoerovereenkomst

CMR-Verdrag niet rechtstreeks van toepassing op multimodale* vervoerovereenkomst

Op 1 juni 2012 heeft de Hoge Raad in de zaak Godafoss geoordeeld dat het CMR-Verdrag niet rechtstreeks van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de multimodale vervoerder en diens afzender of de geadresseerde. De enige uitzondering hierop is ingevolge art. 2 CMR het stapelvervoer**. Nu een verdrag inzake multimodaal ... Lees meer »

Verruiming compensatierechten luchtreiziger

Verruiming compensatierechten luchtreiziger

Op grond van diverse (inter)nationale en Europese regelingen kan een luchtreiziger zijn schade ten gevolge van een vertraagde of geannuleerde vlucht (deels) verhalen op de luchtvervoerder. De Advocaat-Generaal (AG) van de Hoge Raad heeft op 11 mei 2012 in navolging van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie geconcludeerd dat ... Lees meer »

12-04-2012: Lezing Handel & Transport

12-04-2012: Lezing Handel & Transport

Vervoer, we kunnen niet zonder. Dat geldt niet alleen voor degene die het vervoer uitvoert of laat uitvoeren, maar voor iedereen die van het vervoer afhankelijk is. Ook degene voor wie de zaak (uiteindelijk) bestemd is. Op 12 april 2012 organiseert het specialisme Handel & Transport van Dirkzwager advocaten & ... Lees meer »

Aflevering door wegvervoerder

Aflevering door wegvervoerder

Regelmatig wordt lading ontvreemd, nadat de wegvervoerder de lading al op de plaats van bestemming heeft neergezet. De wegvervoerder (chauffeur) denkt vaak dat zijn taak erop zit, nadat hij op instructie van de geadresseerde de lading (eventueel nog geladen in het voertuig) heeft achtergelaten op of in de directe nabijheid ... Lees meer »

Geen vrachtbrief, geen nultarief

Geen vrachtbrief, geen nultarief

Nultarief omzetbelasting Onnodig belasting betalen wil niemand. Belastingplichtige bedrijven die via Nederland intracommunautaire leveringen of export verrichten, passen veelal het nultarief omzetbelasting toe. De zaken worden immers niet in Nederland in het verkeer gebracht. Bij een boekenonderzoek door de fiscus moet echter wel het bewijs daarvan voorhanden zijn. Een  boekhouding ... Lees meer »

Naar boven scrollen