Home > Nieuwe risico’s

Artikelen met thema: Nieuwe risico’s

Feed abonnement<
Bestuurdersaansprakelijkheid: overzicht recente en aanstaande wetgeving

Bestuurdersaansprakelijkheid: overzicht recente en aanstaande wetgeving

Bestuurdersaansprakelijkheidsland blijft flink in beweging. Er is een toenemende mate van maatschappelijke en media-aandacht voor bestuurders(aansprakelijkheid), waarbij niet uitsluitend het bestuur van en toezicht op beursvennootschappen onder de loep wordt gelegd, maar (juist) ook dat van semipublieke instellingen (zoals zorginstellingen en woningbouwverenigingen) en kleinere not-for-profit stichtingen. Ook is er een ... Lees meer »

Cybersecurity en bestuurdersaansprakelijkheid

Cybersecurity en bestuurdersaansprakelijkheid

Inleiding Alweer geruime tijd geleden signaleerde ik dat de digitalisering van de samenleving niet alleen kansen, maar ook (grote) risico’s met zich meebrengt. Inmiddels is er volop belangstelling voor deze risico’s en wordt steeds meer aandacht besteed aan de detectie, bestrijding en beheersing daarvan, onder andere door het aanbieden van ... Lees meer »

Is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer door nanodeeltjes?

Is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer door nanodeeltjes?

Zorgplicht werkgever bij nieuwe risico’s In hoeverre moet de werkgever een werknemer beschermen tegen nieuwe risico’s waarvan we nu nog niet weten of ze bestaan en waarvan we de gevolgen (op lange termijn) nog niet kunnen overzien? Een voorbeeld van een dergelijk nieuw risico is nanotechnologie. Hierover heb ik al ... Lees meer »

Verbond van Verzekeraars in gesprek met studenten

Verbond van Verzekeraars in gesprek met studenten

Zo’n veertig studenten Management, Economie en Recht (MER) van de Hogeschool Zeeland gingen op 12 november in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over nanotechnologie en de betekenis van nanotechnologie voor de verzekeringsbranche. Vragen zoals hoe een verzekeraar met nanotechnologie omgaat en wat de rol van het Verbond van Verzekeraars ... Lees meer »

Campagne Alert Online van start

Campagne Alert Online van start

Maandag 28 oktober 2013 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de campagne Alert Online geopend. Dit is een landelijke bewustwordingscampagne, welke plaatsvindt van 28 oktober tot en met 5 november 2013. De campagne is georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en heeft als deelnemende bedrijven onder andere ... Lees meer »

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsrecht: cyberrisks

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsrecht: cyberrisks

ICT en internet zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bijna ieder bedrijf, groot en klein, is afhankelijk van computers en internet. We staan met gemak allerlei gegevens af, die vervolgens in razend tempo worden gedeeld en verspreid. Aan de ene kant zorgt deze digitalisering voor nieuwe kansen: ... Lees meer »

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsrecht: nanotechnologie

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsrecht: nanotechnologie

Wat is nanotechnologie? Nanotechnologie is een nieuwe technologie waarvan wij de mogelijkheden – maar zeker ook de risico’s – nog niet goed kennen. Omdat de techniek zo nieuw is ontbreekt tot op heden een eenduidige definitie. De Europese Unie omschrijft nanotechnologie als volgt: ‘Nanotechnologie is het inzicht in en de ... Lees meer »

Naar boven scrollen