Home > Agro & Food

Artikelen met thema: Agro & Food

Feed abonnement<
Food & Agri in het jaarplan 2017 van de Inspectie SZW

Food & Agri in het jaarplan 2017 van de Inspectie SZW

Op 2 december 2016 heeft minister Asscher het Jaarplan 2017 van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) aan de Tweede Kamer aangeboden. In het jaarplan worden activiteiten uit 2016 en voorgenomen activiteiten in 2017 beschreven. Daarbij komen ook Food & Agri aan bod, namelijk de horeca en detailhandel, ... Lees meer »

Product Recall, de rol van de NVWA en het BW

Product Recall, de rol van de NVWA en het BW

Regelmatig vinden terugroepacties of product recalls plaats. In het Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld in de regels over productaansprakelijkheid) zijn daarover geen bepalingen opgenomen. De plicht tot het terugroepen van een product is op bestuursrechtelijke leest geschoeid. In dit artikel wordt ingegaan op enkele bevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ... Lees meer »

Bent u producent in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving?

Bent u producent in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving?

Voor de in boek 6, titel 3, afd. 3 BW (artikel 6:185 ev) neergelegde ‘zuivere productaansprakelijkheid’ moet voldaan zijn aan diverse elementen. Zo moet het gaan om een specifiek product, schade door een gebrek aan dat product, en moet het gaan om specifieke schade. Wanneer aan alle elementen is voldaan ... Lees meer »

Productaansprakelijkheid, het begrip ‘product’

Productaansprakelijkheid, het begrip ‘product’

Met de productaansprakelijkheidsregelgeving van boek 6, titel 3, afd. 3 BW (artikel 6:185 ev) is beoogd de Europese Productaansprakelijkheidsrichtlijn van 25 juli 1985 te implementeren. Voor deze sinds 1 november 1990 in het BW verwoorde ‘zuivere productaansprakelijkheid’ van de producent moet voldaan zijn aan diverse elementen. Zo moet het gaan ... Lees meer »

Nieuwe Richtlijn voor melkeiwitten bestemd voor menselijke voeding (caseïne en caseïnaten)

Nieuwe Richtlijn voor melkeiwitten bestemd voor menselijke voeding (caseïne en caseïnaten)

Op 25 november 2015 is de caseïne en caseïnaten Richtlijn (2015/2203) in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De Richtlijn treedt op 21 december 2015 in werking, en moet  op uiterlijk 22 december 2016 in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. De Warenwetregeling Melkeiwitten zal dus worden aangepast. De Richtlijn ... Lees meer »

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Sinds 13 december 2014 gelden nieuwe etiketteringsvoorschiften voor levensmiddelen.  In een eBook gaan Mascha Timpert-de Vries (van de Arnhemse de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering) en Charlotte Raaimakers (van de Nijmeegse sectie Overheid & Vastgoed) in op de nieuwe Voedselinformatie-Verordening, het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen. ... Lees meer »

Supermarkt zonder verpakkingen, terwijl nieuwe etiketteringsvoorschriften op komst zijn?

Supermarkt zonder verpakkingen, terwijl nieuwe etiketteringsvoorschriften op komst zijn?

Er is weer een winkel geopend waar alle voedingsmiddelen (en ook non-food artikelen) zonder verpakkingen worden verkocht. Ditmaal in Berlijn. Na de winkel ‘Unpackaged’ in Londen (inmiddels weer ter ziele) de buurtwinkel ‘in.gredients’ in Austin (VS), de kruidenierswinkel ‘Luzners’ in Wenen, en de winkel ‘Robuust: The Zero Waste Shop’ in ... Lees meer »

Anafylactische shock KLM-passagier: oordeel over aansprakelijkheid anders na 13 december 2014 onder nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Anafylactische shock KLM-passagier: oordeel over aansprakelijkheid anders na 13 december 2014 onder nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Accra (Ghana) raakte een Noorse passagier die ‘dodelijk allergisch’ was voor ‘noten en schaaldieren’ in een anafylactische shock na het eten van een couscousgerecht. KLM was niet aansprakelijk, omdat de ingrediëntenlijst van het couscousgerecht geen noten en/of schaaldieren vermeldde. Zou de rechtbank Amsterdam indien ... Lees meer »

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op 25 oktober 2011 is door de Raad en het Parlement van de Europese Unie (hierna: EU) verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten  (hierna: de Verordening 1169/2011) aangenomen. Deze Verordening heeft grote gevolgen voor een ieder die voedsel levert aan grote cateraars en consumenten (“eindverbruikers”). In dit ... Lees meer »

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op zogenaamde levensmiddelenbedrijven. Wat een levensmiddelenbedrijf is, staat niet in die Verordening zelf gedefinieerd. De Verordening verwijst voor deze – en andere – definities naar de ‘basisregeling’ inzake levensmiddelenwetgeving: Verordening 178/2002 (lees meer daarover hier) Uit Verordening 178/2002 volgt dat een levensmiddelenbedrijf een onderneming (zowel ... Lees meer »

Verkoop op afstand

Verkoop op afstand

Verordening 1169/2011 is óók van toepassing op aanbieders van voorverpakte maaltijden die via het internet kunnen worden besteld. Dit betekent dat ook ketens die via hun websites maaltijden aanbieden, zoals bijvoorbeeld Domino’s, te maken zullen krijgen met deze wetgeving. Van belang is dat de consument al vóórdat hij tot bestelling ... Lees meer »

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op alle levensmiddelen die bestemd zijn voor de eindverbruiker. Zowel voor het begrip ‘levensmiddel’ als het begrip ‘eindverbruiker’ volgt de definitie uit Verordening 178/2002. Onder ‘levensmiddel’ worden alles stoffen en producten verstaan die bestemd zijn om door mensen te worden geconsumeerd. Ook omvat dit begrip ... Lees meer »

Voorverpakt en niet voorverpakt

Voorverpakt en niet voorverpakt

Verordening  1169/2011 over voedselinformatie maakt een belangrijk onderscheid tussen voorverpakte levensmiddelen en niet voorverpakte levensmiddelen. Voorverpakte levensmiddelen wordt door de Verordening als volgt gedefinieerd (artikel 2 lid 2 aanhef en onder e): “een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grote cateraars te worden aangeboden ... Lees meer »

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Verordening 1169/2011 maakt onderscheid tussen ‘verplichte voedselinformatie’ en ‘vrijwillige voedselinformatie’. Vrijwillige voedselinformatie hoeft niet te worden vermeld op het levensmiddel, maar het mag wel. Indien het levensmiddelenbedrijf daarvoor kiest, is het wel gehouden om zich aan de voorschriften te houden die gelden voor de wijze van etikettering (artikel 36 Verordening). ... Lees meer »

Wat hoeft niet vermeld te worden?

Wat hoeft niet vermeld te worden?

Verordening 1169/2011 schrijft voor welke voedselinformatie er verplicht op levensmiddelen vermeld moet worden. Niet alle ingrediënten hoeven echter op het etiket te worden vermeld. Bepaalde categorieën van levensmiddelen die verwerkt zijn of waarvoor de voedingswaarde informatie niet bepalend is voor de aankoopbeslissingen van de consument, hoeven niet vermeld te worden. ... Lees meer »

Presentatie voedselinformatie

Presentatie voedselinformatie

Verordening 1169/2011 schrijft voor dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn en nauwkeurig, duidelijk en voor de consument makkelijk te begrijpen moet zijn. In de Nederlandse regelgeving (artikel 3 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen) is bepaald dat de informatie in Nederland in ieder geval in het Nederlands beschikbaar moet zijn. De Verordening schrijft ... Lees meer »

De gevolgen van de Voedselinformatie-Verordening voor uw handelsvoorraad

De gevolgen van de Voedselinformatie-Verordening voor uw handelsvoorraad

Verordening 1169/2011 treedt (grotendeels) in werking per 13 december 2014. In de voedselbranche werkt men echter – net als in andere branches – met (handels)voorraden. De Europese Unie heeft daarom voorzien in enige overgangsmaatregelen. Zo volgt uit de Verordening dat levensmiddelen die vóór 13 december 2014 in de handel zijn ... Lees meer »

Handhaving en gevolgen niet naleving Voedselinformatie-Verordening

Handhaving en gevolgen niet naleving Voedselinformatie-Verordening

In de considerans van Voedselinformatie-Verordening 1169/2011 wordt overwogen dat de lidstaten officiële controles moeten uitvoeren om deze Verordening te handhaven. Die controles moeten dan uitgevoerd worden conform het bepaalde in Verordening 882/2004 inzake officiële controles op naleving van de wetgeving over levensmiddelen en diervoeders. Deze laatste verordening bevat specifieke wetgeving ... Lees meer »

Naar boven scrollen