Home > Artikelen van Robin Schrijver

Artikelen van Robin Schrijver

T: +31 (0)26 353 83 02
E: schrijver@dirkzwager.nl


Robin Schrijver is sedert 1 februari 2018 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering
NAM aansprakelijk voor immateriële schade en materiële schade als gevolg van gederfd woongenot

NAM aansprakelijk voor immateriële schade en materiële schade als gevolg van gederfd woongenot

Bij vonnis d.d. 1 maart 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (“NAM”) aan een deel van de inwoners van het Groningenveld immateriële schade moet vergoeden alsmede materiële schade als gevolg van gederfd woongenot. Het betreffen hier schades die bovenop de schade vanwege waardevermindering van de ... Lees meer »

Motorrijtuigschade niet zondermeer uitgesloten van dekking AVP

Motorrijtuigschade niet zondermeer uitgesloten van dekking AVP

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren (‘AVP’) biedt doorgaans geen dekking tegen schade die door een verzekerde is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Zo staat dit ook vaak in de polisvoorwaarden van de AVP opgenomen. Om wel dekking te krijgen tegen motorrijtuig schades dient een wettelijk verplicht gestelde WAM-verzekering te worden afgesloten, ... Lees meer »

De beroepsaansprakelijkheidsuitsluiting bij de D&O-verzekering

De beroepsaansprakelijkheidsuitsluiting bij de D&O-verzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, of Directors & Officers liability-verzekering (‘D&O-verzekering’), biedt dekking tegen het risico dat bestuurders lopen om door (aanzienlijke) claims van derden en/of van de vennootschap geraakt te worden in hun privévermogen. Hoewel de dekking die deze verzekering biedt in beginsel ruim is (‘claims resulting from a wrongfull act’), biedt ... Lees meer »

Bijzondere positie kredietverzekeraar relevant bij verzwijgingsdiscussies

Bijzondere positie kredietverzekeraar relevant bij verzwijgingsdiscussies

Voorafgaand aan het afsluiten een verzekering zal de verzekeraar – al dan niet door middel van een vragenlijst – informatie willen achterhalen over omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van het risico. Daar de kredietverzekering dekking biedt voor het risico van het niet betalen van een debiteur, ... Lees meer »

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering III

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering III

Bij de uitleg van op de kredietverzekering toepasselijke polisvoorwaarden dient volgens de jurisprudentie een objectieve uitlegmethode te worden toegepast. Dit houdt in dat voornamelijk wordt gekeken naar de bewoordingen in de polis(voorwaarden) in het licht van de verzekering zelf en de daarbij behorende toelichting. Deze uitleg heb ik reeds eerder ... Lees meer »

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering II

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering II

Wanneer een onderneming een kredietverzekering afsluit om de risico’s van het leveren op krediet af te dekken, komt zij met de kredietverzekeraar overeen dat laatstgenoemde de eventuele incassowerkzaamheden voor zijn rekening neemt. Dit ligt voor de hand aangezien het financiële risico na het aangaan van een verzekeringsovereenkomst bij de kredietverzekeraar ... Lees meer »

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering I

Uitleg polisvoorwaarden bij kredietverzekering I

Nederlandse ondernemers exporteren jaarlijks voor miljarden euro’s aan goederen en diensten op krediet. Steeds vaker sluiten zij een kredietverzekering af, die dekking moet bieden tegen de risico’s die met het leveren op krediet gemoeid zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het simpelweg niet betalen door de debiteur vanwege (bedrijfsgerelateerde) onmacht ... Lees meer »

Sport & recht: de beet van Luis Suarez en andere onrechtmatige gedragingen op het voetbalveld

Sport & recht: de beet van Luis Suarez en andere onrechtmatige gedragingen op het voetbalveld

Natrappen, kopstoten, ellebogenwerk, een doodschop en zelfs bijten van een topvoetballer zoals Suarez, we zien het niet alleen bij recreatieve en professionele sporters in Nederland, maar ook bij voetballers tijdens het WK in Brazilië. Maar waar ligt (naar Nederlandse recht) nu de grens tussen een ruwe sportieve strijd en een ... Lees meer »

Uitleg polisvoorwaarden bij consumentenverzekeringen

Uitleg polisvoorwaarden bij consumentenverzekeringen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 juli 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:5720) Inleiding Wanneer een verzekerde schade heeft geleden en voor deze schade op grond van de verzekeringsovereenkomst uitkering vordert van zijn verzekeraar, geldt in beginsel dat eerstgenoemde moet stellen en zo nodig bewijzen dat deze schade valt onder het risico waarvoor de verzekering dekking ... Lees meer »

Naar boven scrollen