Home > Artikelen van Maud van Lent

Artikelen van Maud van Lent

T: +31 (0)26 353 83 22
E: vanlent@dirkzwager.nl


Maud is sinds 2011 advocaat en is werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering op ons kantoor in Arnhem. Maud is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW).

Verzekeringsfraude leidt tot vernietiging vaststellingsovereenkomst

Verzekeringsfraude leidt tot vernietiging vaststellingsovereenkomst

Wanneer een verzekeraar na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ontdekt dat een verzekerde fraude heeft gepleegd, kan de vaststellingsovereenkomst met succes (buitengerechtelijk) worden vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 2 augustus 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:2956). De feiten Verzekerde had bij een verzekeraar een opstal- en inboedelverzekering afgesloten. ... Lees meer »

Aansprakelijkheid van medebezitters van dieren: the story continues…

Aansprakelijkheid van medebezitters van dieren: the story continues…

Inleiding Kan een echtgenoot de schade die hij lijdt door het paard dat hij samen met zijn echtgenote bezit, verhalen op de koetsiersverzekering van zijn echtgenote? De rechtbank Den Haag beantwoordt deze vraag bevestigend (rechtbank Den Haag 22 november 2016: ECLI:NL:RBDHA:2016:14755). Feiten en omstandigheden Man, vrouw (in gemeenschap van goederen ... Lees meer »

Brandverzekering: het opslaan van softdrug in een woning is een risicowijziging

Brandverzekering: het opslaan van softdrug in een woning is een risicowijziging

Wanneer een verzekering is afgesloten voor een woonhuis en het gebruik van het woonhuis verandert, dan kan dit een wijziging van het verzekerde risico opleveren. De verzekeraar wil dan ook graag van wijzigingen op de hoogte worden gehouden en legt dit doorgaans vast in haar verzekeringsvoorwaarden. Maar welke wijzigingen moet ... Lees meer »

De ‘achterop-rijder’ zit altijd fout. Of toch niet…?

De ‘achterop-rijder’ zit altijd fout. Of toch niet…?

Wanneer een automobilist achterop een voorganger rijdt, trekt hij (juridisch) meestal aan het kortste eind. Maar er zijn uitzonderingen, zo blijkt uit de opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 25 mei 2016 (ECLI:NL:RBNHO:2016:4412). De feiten Een motorrijder rijdt op de snelweg wanneer de remmen van zijn motorfiets “vastslaan”. Hij komt tot stilstand ... Lees meer »

Save the date: Zevenheuvelenloop 2016

Save the date: Zevenheuvelenloop 2016

Afgelopen jaar heeft Dirkzwager voor het eerst cliënten en relaties van de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekeringsrecht uitgenodigd om mee te doen aan de Zevenheuvelenloop 2015. Een Dirkzwager 7heuvelenloopteam van 70 enthousiaste hardlopers bedwong toen het 15 kilometer lange parcours in Nijmegen. Daarna heeft iedereen op ons kantoor in Nijmegen ... Lees meer »

Shockschade: materiële schade en de regresactie van het UWV

Shockschade: materiële schade en de regresactie van het UWV

Over het onderwerp shockschade werd al eerder geschreven door mijzelf en mijn collega’s. Op 16 december 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een shockschade-zaak. Deze uitspraak is om twee redenen bijzonder. Op de eerste plaats overweegt de rechtbank expliciet dat ook materiële schade van het slachtoffer voor ... Lees meer »

Werkgever is niet aansprakelijk voor botsende collega’s

Werkgever is niet aansprakelijk voor botsende collega’s

De werkgever (een ziekenhuis) is niet aansprakelijk voor twee collega’s die op de gang met elkaar in botsing komen. Het letsel dat de hierdoor is ontstaan bij één van hen hoeft het ziekenhuis dan ook niet te vergoeden, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in haar uitspraak van 6 januari 2016 ... Lees meer »

(Loon)schade door uitval van een werknemer. Kunnen ook advocaatkosten gemaakt door de werkgever worden verhaald op een schadeveroorzakende derde?

(Loon)schade door uitval van een werknemer. Kunnen ook advocaatkosten gemaakt door de werkgever worden verhaald op een schadeveroorzakende derde?

Wanneer een werknemer is uitgevallen door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever deze schade op die derde verhalen. Vaak is hierbij hulp van een advocaat nodig. Kunnen de advocaatkosten ook worden verhaald op de derde en zo ja, tot welk bedrag? Over deze vraag heeft ... Lees meer »

Concrete schadeberekening: misgelopen contracten tellen niet mee

Concrete schadeberekening: misgelopen contracten tellen niet mee

Een schildersbedrijf sluit een overeenkomst met een vastgoedbedrijf voor het schilderen van een pand. Enkele dagen voordat het schildersbedrijf wil starten, trekt het vastgoedbedrijf de opdracht in. Het schildersbedrijf claimt dat in de schadeberekening moet worden meegenomen dat zij – indien zij nooit de overeenkomst zou zijn aangegaan met het ... Lees meer »

Wel shockschade voor vader van aangereden zoontje: het confrontatievereiste

Wel shockschade voor vader van aangereden zoontje: het confrontatievereiste

Nabestaanden en naasten van slachtoffers hebben onder omstandigheden recht op vergoeding van shockschade. Hiervoor moet echter aan een aantal vereisten zijn voldaan, waaronder het confrontatievereiste. Over wat het confrontatievereiste inhoudt, gaat de zaak bij de rechtbank Den Haag die in dit artikel wordt besproken. Wat is shockschade? Nederland kent geen ... Lees meer »

Opzegging verzekering door verzekeraar per e-mail: oplettendheid is geboden

Opzegging verzekering door verzekeraar per e-mail: oplettendheid is geboden

Tegenwoordig gaat steeds meer communicatie per e-mail in plaats van per post. Ook verzekeraars communiceren in toenemende mate elektronisch met hun verzekerden. Dat hiermee opgepast moet worden wanneer er een belangrijke mededeling wordt gedaan – zoals bijvoorbeeld een opzegging van de verzekering – blijkt uit recente uitspraken van het Kifid ... Lees meer »

In een procedure nieuwe gronden voor dekkingsontzegging aanvoeren: toegestaan of niet?

In een procedure nieuwe gronden voor dekkingsontzegging aanvoeren: toegestaan of niet?

Wanneer een verzekeraar dekking ontzegt onder de polis, dan moet hij de gronden waarop hij dit besluit neemt inzichtelijk maken voor verzekerde. Hij moet dus aangeven waarom er volgens hem geen verzekeringsdekking bestaat. Mag de verzekeraar de dekking afwijzen op grond van bepaalde omstandigheden en in de gerechtelijke procedure de ... Lees meer »

Dexia zaak: het instellen van een procedure door Dexia leidt niet tot misbruik van procesbevoegdheid

Dexia zaak: het instellen van een procedure door Dexia leidt niet tot misbruik van procesbevoegdheid

Dexia is druk doende met de afwikkeling van de schade die afnemers van haar effectenleaseproducten hebben geleden. Hiertoe heeft zij met veel afnemers een (massa)schikking getroffen op basis van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Niet alle gedupeerden maakten echter gebruik van deze regelingen. Zo ook de gedaagde partij in ... Lees meer »

Predispositie en pre-existentie: hoe zit het ook al weer?

Predispositie en pre-existentie: hoe zit het ook al weer?

Moet een schadeveroorzaker betalen voor de predispositie of pre-existentie van een slachtoffer? Wat is eigenlijk (het verschil tussen) predispositie en pre-existentie? Wat is het belang van het maken van het onderscheid? Deze vragen staan in deze bijdrage centraal. Wat is predispositie en pre-existentie? Van pre-existentiële factoren wordt gesproken bij medische ... Lees meer »

Is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer door nanodeeltjes?

Is de werkgever aansprakelijk voor schade van de werknemer door nanodeeltjes?

Zorgplicht werkgever bij nieuwe risico’s In hoeverre moet de werkgever een werknemer beschermen tegen nieuwe risico’s waarvan we nu nog niet weten of ze bestaan en waarvan we de gevolgen (op lange termijn) nog niet kunnen overzien? Een voorbeeld van een dergelijk nieuw risico is nanotechnologie. Hierover heb ik al ... Lees meer »

Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet worden ingesteld bij dagvaarding, niet bij beroepsschrift

Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet worden ingesteld bij dagvaarding, niet bij beroepsschrift

Inleiding Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet bij dagvaarding en niet bij beroepsschrift worden ingesteld. Dat is de uitkomst van een tweetal arresten van het hof Arnhem-Leeuwarden van 12 augustus 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:6362 en ECLI:NL:GHARL:2014:6361). Hof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014 In beide procedures was de verzoekende partij bij de rechtbank een ... Lees meer »

Werkgever niet aansprakelijk voor struikelen docent over scheerlijn van een tent tijdens introductiekamp

Werkgever niet aansprakelijk voor struikelen docent over scheerlijn van een tent tijdens introductiekamp

Inleiding Het vallen over de scheerlijn door een docente tijdens een introductiekamp dat is georganiseerd door haar werkgever (het ROC) komt niet door een schending van de zorgplicht van de werkgever, zo oordeelt het hof ’s-Hertogenbosch in haar uitspraak van 22 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2208) Het hof bevestigt hiermee de uitspraak ... Lees meer »

Concrete schadeberekening en doorbreking causaal verband

Concrete schadeberekening en doorbreking causaal verband

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 20 november 2013 een uitspraak gewezen op het gebied van concrete schadeberekening en het leerstuk van doorbreking van het causaal verband. Casus Een directeur van een woningstichting had groen licht gegeven voor een bouwproject. Voor dit bouwproject was toestemming nodig van de verantwoordelijke minister. Deze ... Lees meer »

Verbond van Verzekeraars in gesprek met studenten

Verbond van Verzekeraars in gesprek met studenten

Zo’n veertig studenten Management, Economie en Recht (MER) van de Hogeschool Zeeland gingen op 12 november in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over nanotechnologie en de betekenis van nanotechnologie voor de verzekeringsbranche. Vragen zoals hoe een verzekeraar met nanotechnologie omgaat en wat de rol van het Verbond van Verzekeraars ... Lees meer »

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsrecht: nanotechnologie

Nieuwe risico’s in het aansprakelijkheidsrecht: nanotechnologie

Wat is nanotechnologie? Nanotechnologie is een nieuwe technologie waarvan wij de mogelijkheden – maar zeker ook de risico’s – nog niet goed kennen. Omdat de techniek zo nieuw is ontbreekt tot op heden een eenduidige definitie. De Europese Unie omschrijft nanotechnologie als volgt: ‘Nanotechnologie is het inzicht in en de ... Lees meer »

Werkgeversaansprakelijkheid: uitbreiding verzekeringsplicht werkgever tot niet-verkeersongevallen afgekapt

Werkgeversaansprakelijkheid: uitbreiding verzekeringsplicht werkgever tot niet-verkeersongevallen afgekapt

Op 11 november 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid (NJ 2011, 598; “Rooyse Wissel”). Dit arrest bouwt voort op een reeks uitspraken waarin is bepaald dat de werkgever onder omstandigheden een verzekeringsplicht heeft voor zijn werknemer op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 ... Lees meer »

Naar boven scrollen