Home > Artikelen van Henriek Kragt

Artikelen van Henriek Kragt

T: +31 (0)26 353 84 38
E: kragt@dirkzwager.nl


Sinds 1996 ben ik werkzaam als advocaat. In de eerste jaren in een algemene advies- en procespraktijk te Amsterdam. Van daaruit heb ik mij verder ontwikkeld met name op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Meer in het bijzonder heb ik mij toegelegd op het terrein van kwesties die spelen rond personenschade door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en/of ongevallen anderszins. Vanuit een gerenommeerd advocatenkantoor te Utrecht heb ik sinds 2000 mijn ervaring en kennis verder uitgebouwd en heb de opleiding Personenschade aan de Grotius Academie behaald.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als senior advocaat op de sectie aansprakelijkheid, schade en verzekeringen bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Ik sta veelal verzekeraars en ondernemingen bij op het terrein van de (letsel)schade (advies- en proces-)praktijk, maar ook alternatieve geschillenbeslechting als mediation speelt steeds vaker een rol. Voorts ben ik spreker tijdens verschillende seminars met als onderwerp bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid, modeziekte(n), procesrecht en fraude en doceer ik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de masterclass ‘medische aansprakelijkheid’ en bij het PAO/CPO doceer ik over de actualiteiten als bijvoorbeeld het wetsvoorstel zorg- en affectieschade.

Om nadere kennis op te doen of ontwikkelingen te kunnen volgen of te bespreken met anderen specialisten op dit terrein ben ik lid van de Vereniging Letselschade (LSA), van de Vereniging voor Verzekeringswetenschappen en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht.
De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel dat ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’, aldus A-G mr. Wuisman. Feiten & omstandigheden A-G mr. Wuisman heeft aan de Hoge Raad op 23 ... Lees meer »

Digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht van start: ‘fingers crossed’

Digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht van start: ‘fingers crossed’

  Met ingang van 1 september 2017 is het bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland verplicht digitaal te procederen onder KEI (Kwaliteit En Innovatie rechtspraak). Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen op ieder front hard gewerkt om de centrale doelstellingen van KEI te bewerkstelligen. In een notendop ... Lees meer »

November 2015: twee maal het hoogste smartengeldbedrag toegewezen

November 2015: twee maal het hoogste smartengeldbedrag toegewezen

De rechtbank Gelderland, team strafrecht, heeft op 11 november 2015 vonnis gewezen jegens drie mannen die naar het oordeel van de rechtbank zich schuldig hebben gemaakt aan het uitlokken/medeplegen van poging tot moord op twee personen en brandstichting met levensgevaar. De mannen hebben in de slaapkamer van de twee benadeelden ... Lees meer »

Verjaring van een gemaakt voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst: drie maal beoordeeld

Verjaring van een gemaakt voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst: drie maal beoordeeld

Op 18 juni 2015 heeft het hof Den Bosch een arrest gewezen (ECLI:NL:GHSHE:2015:2085) waarin de verjaring van een gemaakt voorbehoud tussen een benadeelde student tandheelkunde en een voor een verkeersongeval aansprakelijke verzekeraar. Wat was het geval? In 1980 loopt een student tandheelkunde bij een verkeersongeval knieletsel op. In 1985 werd ... Lees meer »

Echtgenoot niet aansprakelijk jegens echtgenote voor letsel door (eigen) hond

Echtgenoot niet aansprakelijk jegens echtgenote voor letsel door (eigen) hond

In een deelgeschillenprocedure heeft de rechtbank Den Haag op 4 maart 2015 (ongepubliceerd;  C/09/461987/HA ZA 14-334) geoordeeld dat de echtgenoot niet aansprakelijk is als medebezitter voor het letsel dat zijn echtgenote opliep door een beet van haar (hun) eigen hond. Het echtpaar in deze kwestie was al tweeënhalf jaar samen ... Lees meer »

Onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Op 26 november 2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014:6661) heeft de rechtbank Noord-Nederland in een deelgeschil een beslissing gewezen naar aanleiding van het verzoek van een benadeelde die ten onrechte zou zijn ‘onderzocht’ door een aansprakelijke verzekeraar. De verzekeraar was overgegaan tot een persoonlijk onderzoek omdat er twijfels waren gerezen met betrekking tot het ... Lees meer »

Naar boven scrollen