Home > Wet- en regelgeving > Verlenging pilot vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken
Verlenging pilot vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken

Verlenging pilot vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken

Eerder berichtten wij u op deze kennispagina over de invoering van digitaal procederen. Ik verwijs u ook naar de tijdlijn op de website van de Rechtspraak.

De pilot bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland waarin vrijwillig digitaal kan worden geprocedeerd in civiele zaken is nu door de Raad voor de Rechtspraak in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) verlengd.

De pilot vrijwillig digitaal procederen startte afgelopen september. Er is alleen nog geen zaak voor de pilot ingediend. Een belemmering daarvoor is mogelijk dat beide partijen vrijwillig digitaal moeten willen procederen en ook de regels van het nieuwe procesrecht moeten willen volgen.

Half januari 2017 beoordeelt de Raad voor de Rechtspraak in overleg met de NOVA opnieuw of verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland kan worden ingevoerd. De invoering van wettelijk verplicht digitaal procederen is daarmee in ieder geval tot april 2017 uitgesteld.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen