Home > Aansprakelijkheid algemeen > Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Sinds 18 november 2016 is het mogelijk om bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw op zeer korte termijn een bindend advies in te winnen. Deze zogenoemde FT-procedure (‘fast track’) kan dienen als alternatief voor een kort geding bij de civiele rechter, waarin over het algemeen geen ruimte is voor een diepgaande technische beoordeling en/of (getuigen)bewijslevering en/of een bezichtiging van het Werk.

De FT-procedure kan alleen worden gevoerd indien beide partijen dat uitdrukkelijk overeenkomen.

Voor de FT-procedure geldt een afzonderlijk FT-Reglement, waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen over:

 • het aantal bindend adviseurs (1 of 3);
 • de beoordelingsmaatstaf (Nederlands recht, en dus niet als goede mannen naar billijkheid);
 • de termijnen voor proceshandelingen (tweemaal, steeds binnen twee weken, gelijktijdig in te dienen door partijen);
 • de lengte van processtukken (20 pagina’s A4, exclusief producties);
 • de kosten (vaste tarieven en een vaste verdeling 50-50);
 • de mondelinge behandeling (al dan niet ter plaatse);
 • de eventuele bewijslevering (ook nog mogelijk na afloop van de mondelinge behandeling);
 • de uitspraak (eerst mondeling, binnen twee weken op schrift).

Binnen twee dagen na het aanvragen van de FT-procedure kan een regiezitting (eventueel via conference calling) plaatsvinden om te bezien of het geschil zich leent voor Fast Track bindend advies en om eventueel maatwerk voor de procesvoering (bijvoorbeeld afwijkende termijnen of aantallen in te dienen processtukken) af te spreken.

NB! Het bindend advies is voorwaardelijk: indien een partij binnen twee weken na het bindend advies laat weten zich daar niet in te kunnen vinden, kan die partij het geschil – uitsluitend na oplevering van het werk – opnieuw ter beoordeling voorleggen aan de Raad (of de civiele rechter, indien geen arbitrage is overeengekomen).

Tot de oplevering en gedurende de looptijd van die procedure in eerste aanleg zijn partijen gehouden te handelen conform het Bindend Advies uit de FT-procedure.

Al met al zou de FT-procedure voor partijen moeten leiden tot een mondelinge uitspraak binnen zeven weken na de start van de procedure, zodat zij snel verder kunnen met het Werk.

Omdat de bindende adviezen niet openbaar zullen worden gemaakt, zullen we moeten afwachten in hoeverre dit instrument in een behoefte voorziet. Als er een eerste evaluatie wordt gepubliceerd, zult u dat op deze Kennispagina vernemen.

 

 

 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen